Armstrong i wsp.

Biologiczne wskaźniki nawodnienia i spożycie płynów w ramach diety u kobiet

Streszczenie: prof. Lawrence E. Armstrong, Uniwersytet w Connecticut, Human Performance Laboratory, Storrs, Connecticut (USA).

Wstęp

Potrzebne są proste, ale wiarygodne sposoby oceny stanu nawodnienia u osób dorosłych. Trudno jest jednak zmierzyć stan nawodnienia organizmu, ponieważ rozprowadzenie całkowitej wody w organizmie podlega dynamicznym procesom. W związku z tym wszystkie techniki oceny stanu nawodnienia najlepiej traktować jako takie, które odnoszą się do pojedynczych elementów tego skomplikowanego układu. Niedawno opublikowano wartości normatywne wskaźników biologicznych (biomarkerów) dla mężczyzn (Armstrong i wsp., 2010), ale wciąż nie dysponujemy podobnymi normami i kategoriami nawodnienia dla kobiet. Ponadto jak dotąd nie opisano dobrze ilości i rodzajów płynów spożywanych przez młode, zdrowe kobiety. Niniejsze badanie, zrealizowane w ciągu dwóch kolejnych dni, miało dwa cele. Pierwszym było opisanie wartości normatywnych dla dobowego spożycia płynów oraz biomarkerów nawodnienia dla moczu (osmolalność, ciężar właściwy, kolor i objętość) i krwi (osmolalność surowicy). Drugim celem było opisanie reprezentatywnych ilości i rodzajów płynów spożywanych przez młode kobiety podczas realizacji zwykłych codziennych czynności.

Najważniejsze ustalenia

Spożycie płynów: W grupie zdrowych kobiet (wiek: 20 lat ± 1 rok; BMI: 21,4 ± 2,4 kg/m2) średnie dzienne spożycie płynów w 1. dniu (woda pitna i napoje) wynosiło 1829 ± 975 ml/dzień, z czego większość stanowiła woda pitna (1298 ± 1037 ml/dzień). W normalnych warunkach codziennego życia kobiety spożywały bardzo różne ilości płynów – od małych (0,7 l/dzień) do dużych (4,3 l/dzień). Podobne wartości odnotowano w 2. dniu badania.

Wartości normatywne: Kategorie nawodnienia oparto na rozkładzie dla każdego poddanego pomiarom biomarkera. Zgodnie z nimi młoda kobieta charakteryzująca się dobrym stanem nawodnienia organizmu spożywa >1,8 l płynów/dzień (oraz >2,5 l całkowitej wody/dzień) i produkuje >1,2 l moczu dziennie. W jej przypadku ciężar właściwy moczu z dobowej zbiórki wynosi <1,016, a kolor moczu mieści się w zakresie ≤4. Wartości środkowe (tj. od 41. do 60. percentyla) rozkładu dla każdego z badanych biomarkerów dla moczu były następujące: osmolalność: 549-705 mOsm/kg; ciężar właściwy: 1,016-1,020; kolor: 5; objętość: 951-1239 ml/dzień, a w przypadku osmolalności surowicy – 293-294 mOsm/kg.

Znaczenie dla zdrowego nawodnienia organizmu

Kobiety spożywające małe ilości płynów dziennie w porównaniu z tymi, których spożycie płynów jest duże, różnią się przede wszystkim ilością wypijanej wody. Ustalenie wartości normatywnych dla powszechnie stosowanych biomarkerów stanu nawodnienia umożliwia pracownikom służby zdrowia zapewnienie kobietom obiektywne metody, dzięki którym można sprawdzić, czy wypijają one wystarczające ilości płynów, aby utrzymać odpowiedni stan nawodnienia organizmu. Z uwagi na łatwość pomiarów, kolor i ciężar właściwy moczu stanowią szczególnie dobre parametry do codziennego monitorowania stanu nawodnienia organizmu.

Armstrong LE, Johnson EC, Muñoz CX, Swolka B, Le Bellego L, Jimenez J, Casa DJ, Maresh CM. Hydration biomarkers and dietary fluid consumption of women. J Acad Nutr Diet. 2012 Jul;112(7):1056-61.

Link do abstraktu: http://www.andjrnl.org/article/S2212-2672%2812%2900471-6/abstract

Artykuł dostępny na: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22889635