Péronnet i wsp.

Farmakokinetyczna analiza absorpcji, dystrybucji i usuwania wody z organizmu

Opracowanie opisuje szybkość wchłaniania wody w ramach całkowitych jej zasobów w organizmie oraz jej ilość i tempo wymiany. Eksperyment przeprowadzono na 36 zdrowych mężczyznach (18-35 lat, 76,9 kg, BMI = 23,3 kg/m2) spożywających dowolne ilości płynów, w tym 2 l naturalnej wody dziennie. Po spożyciu wody oznaczonej tlenkiem deuteru (D2O) dokonano pomiarów stosunku deuteru do wodoru (D/W) we krwi po upływie godziny od spożycia oraz w moczu po upływie kolejnych 9 dni.

Analiza farmakokinetyczna D/W wykazała, że woda pojawiła się w osoczu i krwi w ciągu 5 min. od spożycia i została całkowicie rozprowadzona w ramach puli wody w organizmie w ciągu ok.75-120 min. Pula wody w organizmie wynosiła 46,6 l (60,7% masy ciała), a jej obrót (klirens wody, czyli różnica między objętością wody dostarczonej do organizmu w postaci żywności, napojów i wody powstałej w wyniku procesów metabolicznych a objętością wody wydalanej z organizmu z moczem i kałem oraz wskutek pocenia się i oddychania) – 4,58 l/dzień. Średni czas przebywania wody w organizmie wynosił 10,3 dnia, co wskazuje, że połowa puli (okres półtrwania) podlegała wymianie po 7,2 dniach.

Woda spożyta w postaci naturalnych wód mineralnych o niskiej zawartości minerałów pojawia się w komórkach osocza i krwi w czasie poniżej 5 min. i jest rozprowadzana po całym organizmie w ciągu niecałych 2 godzin. W przypadku uczestniczących w badaniu młodych zdrowych mężczyzn, którzy utrzymywali dobry poziom nawodnienia poprzez wypijanie 2 l naturalnej wody mineralnej dziennie, cała zawarta w organizmie została w pełni wymieniona po upływie ok. 50 dni.

Péronnet F, Mignault D, du Souich P, Vergne S, Le Bellego L, Jimenez L, Rabasa-Lhoret R. European Journal of Applied Physiology, 2011.