Roussel i wsp.

Małe spożycie wody a ryzyko wystąpienia hiperglikemii

Streszczenie: dr Lise Bankir, INSERM UMRS 872, Université Pierre et Marie Curie, Centre de Recherche des Cordeliers, Paryż (Francja).

Wstęp

Kopeptyna jest peptydem wydzielanym wspólnie z antydiuretycznym hormonem wazopresyną, której ostatnio używa się jako pośredniego wskaźnika nawodnienia organizmu. Niedawne badanie epidemiologiczne wykazało, że kopeptyna jest niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia cukrzycy. Może to być związane z ekspresją receptorów wazopresyny w wątrobie i trzustce – narządach kluczowych w regulacji stężenia glukozy we krwi. Niniejsze badanie miało na celu dokonanie oceny, czy samo spożywanie małych ilości wody może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia hiperglikemii będącej pierwszym krokiem do rozwoju cukrzycy. Hipoteza ta była testowana w ramach przeprowadzonego w środkowej Francji kohortowego badania epidemiologicznego „DESIR”, z 9-letnim okresem obserwacji.

Najważniejsze ustalenia

Badaniem objęto łącznie 3615 osób dorosłych (w wieku 30-65 lat) o prawidłowym stężeniu glukozy we krwi (tj. stężenie na czczo nie przekraczające wartości 1,10 g/l). Po włączeniu do badania uczestnicy otrzymali do wypełnienia kwestionariusze dotyczące stylu życia, obejmujące szacunkowe dzienne spożycie wody i innych napojów. Podczas okresu obserwacji poziom stężenia glukozy we krwi przekroczył normę u 565 osób. W przypadku uczestników badania, którzy spożywali mniej niż pół litra wody dziennie, ryzyko wystąpienia hiperglikemii zwiększyło się o 29% w porównaniu z osobami spożywającymi większe ilości płynów. Tendencja ta utrzymywała się także po skorygowaniu wyników o czynniki zakłócające (m.in. płeć, wiek, wywiad rodzinny w kierunku cukrzycy i spożycie napojów alkoholowych lub napojów słodzonych/gazowanych). Wynik ten nie zależał także od ilości wykonywanych ćwiczeń fizycznych, działalności zawodowej czy sposobów rekreacji.

Znaczenie dla zdrowego nawodnienia organizmu

Wnioski płynące z niniejszego badania epidemiologicznego wskazują, że utrzymywanie spożycia wody na niskim poziomie przez dłuższy czas może nie być odpowiednie dla organizmu (co należy skonsultować z lekarzem). Znaczenie tych wyników dla „zdrowego nawodnienia organizmu” wymaga dalszych analiz w odpowiednio kontrolowanych badaniach klinicznych z udziałem osób, które z własnej decyzji wypijają mniej niż pół litra wody dziennie. Takie przyszłe badanie będzie miało na celu ocenę profili ryzyka wystąpienia zespołu metabolicznego po zastosowaniu interwencji polegającej na znacznym zwiększeniu spożycia wody przez okres kilku tygodni. Potrzebne są także dalsze badania eksperymentalne, które pozwolą określić mechanizmy łączące stan nawodnienia organizmu z metabolizmem glukozy.

Roussel R, Fezeu F, Bouby N, Balkau B, Lantieri O, Alhenc-Gelas F, Marre M, Bankir L; D.E.S.I.R. Study Group. Low water intake and risk for new-onset hyperglycemia. Diabetes Care. 2011;34(12):2551-4. Epub, 12.10.2011.

Artykuł do pobrania: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21994426