Lotan i wsp.

Opłacalność pierwotnej prewencji kamicy nerkowej dla krajowego systemu opieki zdrowotnej

Streszczenie: prof. Yair Lotan, Wydział Urologii, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, Teksas (USA).

Wstęp

Jednym z głównych problemów wiążących się z kamicą nerkową jest wysoki wskaźnik nawrotów choroby, które mogą dotyczyć aż do 50% pacjentów w okresie 5 lat. Osobom z nawracającymi kamieniami zaleca się zwiększenie spożycia płynów – liczne prospektywne badania wskazują bowiem na spadek wskaźników nawrotów choroby u pacjentów, którzy spożywają duże ilości wody. Niestety, pomimo wysokich kosztów społecznych i wskaźników chorobowości, nie ma badań prospektywnych, które oceniałyby korzyści płynące ze spożywania płynów pod względem zapobiegania kamicy nerkowej u osób, u których choroba jeszcze nie wystąpiła, ale które znajdują się w grupie ryzyka. Celem niniejszego badania była ocena – od strony finansowej – pierwotnej prewencji kamicy nerkowej polegającej na zwiększeniu spożycia płynów. Za pomocą programu Excel opracowano i przeanalizowano model Markowa w celu wyliczenia i porównania kosztów i wyników zastosowania takiej strategii w wirtualnej grupie pacjentów charakteryzujących się małym lub dużym spożyciem wody.

Najważniejsze ustalenia

Analiza podstawowa wykazała, że całkowity koszt postępowania w kamicy układu moczowego wynosi 4267 euro, z czego koszty bezpośrednie stanowią 2767 euro, w tym koszty leczenia i powikłań. W populacji obejmującej 65 mln osób roczne obciążenie budżetowe z powodu kamicy nerkowej wynosi 590 milionów euro. Zastosowanie strategii polegającej na spożywaniu dużych ilości wody przez 100% populacji przekłada się na roczne oszczędności w wysokości 273 mln euro i 9265 mniej kamieni. Nawet jeśli tylko 25% populacji przestrzegałoby tego zalecenia, oszczędności byłyby nadal duże i wynosiłyby 68 mln euro (o 2316 kamieni nerkowych mniej).

Znaczenie dla zdrowego nawodnienia organizmu

Analizy wpływu badanego działania na budżet pokazują, że zapobieganie kamicy nerkowej może przynieść znaczące oszczędności dla systemu opieki zdrowotnej i istotnie zmniejszyć obciążenia związane z kamicą. Niezbędne są dalsze badania, które pozwolą ocenić wykonalność i skuteczność takiego podejścia w danej populacji.

Lotan Y, Buendia Jiménez I, Lenoir-Wijnkoop I, Daudon M, Molinier L, Tack I, Nuijten MJ, Primary prevention of nephrolithiasis is cost-effective for a national healthcare system. BJU Int. 2012 Jun 11. doi: 10.1111/j.1464-410X.2012.11212.x. [wersja internetowa dostępna przed ukazaniem się artykułu w druku]