Strippoli i wsp.

Spożycie płynów i składników odżywczych a ryzyko przewlekłej choroby nerek

Streszczenie: dr Giovanni FM Strippoli, MPH, koordynator badań dotyczących nerek, Konsorcjum Mario Negri Sud (CMNS) we Włoszech.

Wstęp

W populacji ogólnej i w środowisku medycznym przyjęło się przekonanie, że woda jest dobra dla nerek, chociaż formalnie dotychczasowe badania nie wykazały, że spożywanie wody może faktycznie zmniejszać ryzyko wystąpienia przewlekłej choroby nerek lub spowalniać jej postęp. Przeprowadziliśmy pierwsze badanie obserwacyjne z myślą o dokonaniu oceny związku między spożyciem płynów a ryzykiem przewlekłej choroby nerek. Zastosowaliśmy badanie przekrojowe, po którym – wobec uzyskania interesujących wniosków – powinny nastąpić prospektywne badania kohortowe i ewentualnie badania randomizowane.

Najważniejsze ustalenia

Niniejsze badanie przekrojowe pokazuje, że większe całkowite spożycie płynów w postaci wody i pochodzących z pożywienia (oceniane na podstawie kwestionariuszy żywieniowych) może chronić przed ryzykiem wystąpienia przewlekłej choroby nerek. Ustalenia te poczyniono w oparciu o dwie przekrojowe analizy odpowiednio dobranej do badania populacji osób starszych w Australii; wymagają one potwierdzenia w prospektywnych badaniach kohortowych na różnych populacjach. Dalsze badania są niezbędne, gdyż mogą one pozwolić na zebranie dowodów świadczących o tym, że realizowane na poziomie populacji działanie prewencyjne, charakteryzujące się niewielkim nakładem kosztów, a polegające na zwiększeniu spożycia płynów, może zapobiegać przewlekłej chorobie nerek.

Znaczenie dla zdrowego nawodnienia organizmu

Chociaż wyniki niniejszego badania są wciąż wstępne i nie dają rozstrzygającego dowodu na to, że woda i spożycie płynów są korzystne dla nerek, stanowią one solidną podstawę, wokół której należy tworzyć silny program badawczy. W ten sposób będzie można ostatecznie udowodnić, czy interwencje polegające na zwiększeniu spożycia płynów i wody powinny być podejmowane na całym świecie w ramach działania na rzecz zmniejszenia obciążenia społecznego związanego z przewlekłą chorobą nerek. Finansowanie takich badań jest niezbędne.


Strippoli GF, Craig JC, Rochtchina E, Flood VM, Wang JJ, Mitchell P. Fluid and nutrient intake and risk of chronic kidney disease. Nephrology (Carlton). 2011.