Natalie Pross

Wpływ zmian w zakresie spożycia wody na nastrój osób spożywających duże i małe ilości płynów

Natalie Pross jest neuropsychologiem. W 2005 r. uzyskała stopień doktora w dziedzinie psychologii poznawczej i od 5 lat pracuje w FORENAP PHARMA, ośrodku badań klinicznych specjalizującym się w patologiach ośrodkowego układu nerwowego. W swoich badaniach zajmuje się takimi zagadnieniami jak pamięć, uwaga, emocje i nawodnienie organizmu.

Wstęp

Obecnie powszechnie wiadomo, że silne odwodnienie organizmu ma negatywny wpływ na funkcje poznawcze i nastrój, ale wciąż brakuje informacji na temat zdrowych osób dorosłych doświadczających łagodnych zmian w równowadze wodnej organizmu podczas wykonywania zwykłych codziennych czynności. Do najczęściej występujących skutków łagodnego odwodnienia i ich wpływu na nastrój zalicza się zaburzenia odczuć wiążących się ze snem i czuwaniem (większe zmęczenie i obniżenie poziomu energii/aktywności) i częstsze występowanie takich dolegliwości jak ból głowy, pragnienie, senność i trudność z koncentracją. Jeszcze rzadsze są badania dotyczące skutków zwiększonego spożycia wody i jego wpływu na nastrój i odczucia fizjologiczne (np. pragnienie i ból głowy), a dostępna literatura fachowa nie dostarcza spójnych informacji na temat wpływu spożycia wody na nastrój.

W niniejszym badaniu analizowano wpływ zmian w zakresie spożycia wody na nastrój (napięcie, satysfakcja, dezorientacja, pozytywne/negatywne emocje itd.) i odczucia fizjologiczne (pragnienie, senność, zmęczenie/ożywienie itd.) u osób spożywających duże i małe ilości płynów. Dokładniej rzecz ujmując, osoby spożywające zwyczajowo duże (≥2 l/dzień) i małe (<1,2 l/dzień) ilości płynów poproszono, odpowiednio, o zmniejszenie lub zwiększenie swojego dziennego spożycia wody przez 3 dni trwania kontrolowanej interwencji, podczas których dokonano kilkukrotnej oceny nastroju i odczuć.

Najważniejsze ustalenia

Niniejsze badanie interwencyjne wykazało, że u osób zwyczajowo spożywających małe ilości płynów zwiększenie spożycia wody miało korzystny wpływ na kilka ocen nastroju i odczuć. Osoby te czuły się mniej zmęczone, mniej zdezorientowane i mniej spragnione; po zwiększeniu spożycia wody odczuwały także mniejszą senność.

Wyniki badania pokazały, że u osób zwyczajowo spożywających duże ilości płynów zmniejszenie codziennego spożycia wody wpłynęło niekorzystnie na ich ocenę nastroju. Osoby te stwierdziły, że ograniczenie spożycia wody miało negatywny wpływ na stan ich samopoczucia. Po zmniejszeniu ilości spożywanej wody osoby te były bardziej spragnione, mniej spokojne, mniej zadowolone, mniej ożywione i zgłaszały spadek w zakresie pozytywnych emocji.

Wyniki niniejszego badania wskazują zatem, że zwiększenie lub zmniejszenie zwyczajowego spożycia wody wpływa, odpowiednio, pozytywnie lub negatywnie na nastrój i odczucia, w zależności od dotychczasowych przyzwyczajeń danej osoby w zakresie spożywania płynów.

Znaczenie dla zdrowego nawodnienia organizmu

Jak wykazały dotychczasowe badania, pierwsze szkodliwe skutki odwodnienia organizmu można zaobserwować bardzo szybko po doprowadzeniu do ostrego odwodnienia (tj. po 12-16 godzinach pozbawienia dostępu do płynów). Niniejsze badanie pokazuje, że skutki nawodnienia i odwodnienia oraz ich wpływ na nastrój można obserwować bez stosowania protokołów badawczych polegających na pozbawieniu badanych dostępu do wody. Nawet subtelne zmiany w zakresie zwyczajowego spożycia płynów prowadziły do znaczących zmian nastroju i odczuć fizjologicznych. Wyniki te powinny zatem zachęcać do nawyku spożywania optymalnych ilości wody (tj. ≥2 l/dzień) w celu poprawy samopoczucia.