Sontrop i wsp.

Zależność między spożyciem wody, przewlekłą chorobą nerek i chorobami układu krążenia: analiza przekrojowa danych zebranych w ramach badania NHANES

Streszczenie: William F. Clark, profesor medycyny na Western University w Kanadzie.

Wstęp

Najnowsze doniesienia dotyczące badań na zwierzętach i ludziach wskazują, że większe spożycie wody może działać w sposób ochronny na czynność nerek i układu krążenia. Chcemy zbadać zależność między spożyciem wody a przewlekłą chorobą nerek i chorobami układu krążenia w oparciu o przekrojową analizę danych z ogólnokrajowego badania dotyczącego zdrowia i żywienia (NHANES – National Health and Nutrition Examination Survey) z lat 2005-2006. W odniesieniu do całkowitego spożycia wody z żywności i napojów przyjęto następujące kategorie: małe spożycie – poniżej 2 litrów dziennie, średnie – 2 do 4,3 litra dziennie i duże – powyżej 4,3 litra dziennie. Zbadaliśmy zależności zachodzące między małym całkowitym spożyciem wody a przewlekłą chorobą nerek i samodzielnie zgłaszanymi przez osoby badane chorobami układu krążenia.

Najważniejsze ustalenia

Spośród 3427 osób dorosłych (średni wiek: 46 lat, średnia wartość eGFR: 95 ml/min/1,73m2) 13% miało przewlekłą chorobę nerek, a 18% cierpiało na choroby układu krążenia. Przewlekła choroba nerek występowała częściej u osób spożywających małe (poniżej 2 litrów płynów dziennie) niż duże ilości wody (ponad 4,3 l dziennie) (iloraz szans: 2,52, przedziały ufności 95%: 0,91-6,96). Analiza prób warstwowych dla spożycia zwykłej wody i innych napojów wykazała, że przewlekła choroba nerek wiązała się z małym spożyciem zwykłej wody (iloraz szans: 2,36, przedziały ufności 95%: 1,1-5,06), ale nie ze spożyciem innych napojów. Zależności między małym spożyciem wody a chorobami układu krążenia nie stwierdzono.

Znaczenie dla zdrowego nawodnienia organizmu

Niniejsze badanie dostarcza dodatkowych dowodów na potencjalne ochronne działanie większego całkowitego spożycia wody, w szczególności zwykłej wody, na czynność nerek.

Jessica M. Sontrop, Stephanie N. Dixon, Amit X. Garg, Inmaculada Buendia-Jimenez,Oriane Dohein, Shih-Han S. Huang,William F. Clark. American Journal of Nephrology 2013.

Artykuł dostępny na: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23594828

Link do AJN: http://www.karger.com/Article/Pdf/350377