Perrier i wsp.

Zależność między właściwymi dla moczu wskaźnikami biologicznymi nawodnienia organizmu a całkowitym spożyciem płynów u zdrowych osób dorosłych

Streszczenie: dr Alexis Klein, Danone Nutricia Research, Centre Daniel Carasso, Palaiseau, Francja.

Wstęp

Woda jest niezbędna organizmowi do realizacji wielu różnych funkcji fizjologicznych. Wyrównywanie utraty wody ma kluczowe znaczenie w kwestii utrzymania odpowiedniej sprawności fizycznej i umysłowej. Najnowsze dane pokazują, że spożywanie wody w ilościach większych niż zwykłe uzupełnienie jej utraty może być korzystne dla zdrowia w ujęciu długoterminowym. Nowe badania wskazują w szczególności na zależność między spożyciem wody, nawodnieniem organizmu a nawracającą kamicą nerkową, przewlekłymi chorobami nerek, regulacją poziomu glukozy we krwi i zdarzeniami sercowo-naczyniowymi.

Pomimo tej jakże istotnej roli wody w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia, wciąż nie dysponujemy prostą metodą umożliwiającą zapewnienie spożycia wody w takich ilościach, jakie są niezbędne dla danego organizmu do zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb w zakresie nawodnienia. W swoich najnowszych badaniach Armstrong i wsp. ustalili zakresy referencyjne dla różnych właściwych dla moczu i osocza wskaźników biologicznych (biomarkerów) świadczących o poziomie nawodnienia organizmu w stosunku do całkowitego spożycia wody (w poszczególnych decylach); wskazuje to na możliwość istnienia wprost proporcjonalnej zależności między spożyciem wody a biomarkerami nawodnienia.

Naszym celem było wyjaśnienie, czy istnieją silne zależności liniowe między właściwymi dla moczu biomarkerami nawodnienia organizmu a spożyciem płynów, co pozwoliłoby ocenić możliwość istnienia powiązań między objętością płynów spożytych w ciągu dnia a wskazaniami łatwo mierzalnych biomarkerów.

Najważniejsze ustalenia

W badaniu dokonano oceny siły zależności między dobowymi pomiarami biomarkerów dla moczu a dziennym spożyciem płynów u 82 młodych zdrowych osób dorosłych w ciągu czterech kolejnych dni.

Wyniki analizy wskazują, że:

  1. silna korelacja występuje między wskazaniami biomarkerów nawodnienia a objętością spożytych płynów w przypadku próbek dobowej zbiórki moczu, ale nie w przypadku próbek pierwszego porannego moczu;
  2. w przypadku próbek dobowej zbiórki moczu kilka biomarkerów, w szczególności objętość, osmolalność, USG i kolor, wskazuje na istnienie wysokiego stopnia kolinearności dla szerokiego zakresu wartości (osmolalność vs. kolor: r = 0,49-0,76; USG vs. kolor: r = 0,46-0,78; osmolalność vs. USG: 0,86-0,97; p <0,001);
  3. już sama objętość moczu dostarcza informacji na temat całkowitego spożycia wody z dokładnością porównywalną do tej dla wielu zmiennych analizowanych łącznie.

Znaczenie dla zdrowego nawodnienia organizmu (H4H)

Niniejsze badanie pokazuje, że spożycie płynów może być łatwo oceniane na podstawie prostych pomiarów parametrów biologicznych moczu. W związku z pojawianiem się nowych dowodów wskazujących na istnienie związku między spożyciem płynów a zdrowiem w ujęciu długoterminowym, regularne pomiary biomarkerów moczu w populacji ogólnej mogą stanowić prosty sposób na dostosowanie spożycia wody tak, aby móc zapobiegać chorobom nerek.