de La Guéronnière i wsp.

Zwiększenie dziennego spożycia wody obniża ryzyko kamieni nerkowych – na podstawie pomiarów wskaźnika ryzyka krystalizacji (CRI)

Wstęp

Kamienie nerkowe dotyczą ok. 10% populacji, a zapadalność na tę chorobę w wielu krajach wciąż się zwiększa. Wydatki medyczne z powodu tego schorzenia są bardzo wysokie i stale rosną. W większości przypadków w ramach zapobiegania nawrotom kamieni udziela się pacjentom porad dotyczących żywienia. Jak zaobserwowano, wystarczające spożycie wody, skutkujące produkcją co najmniej 2 l moczu/dziennie, powoduje jego rozcieńczenie i obniża ryzyko powstawania kamieni nerkowych. W związku z tym celem niniejszego badania było zmierzenie wpływu wypijania dodatkowych 2 l wody dziennie na wskaźnik ryzyka wystąpienia kamicy nerkowej, zwany wskaźnikiem ryzyka krystalizacji (CRI – Crystallization Risk Index). 48 ochotników podzielono na dwie grupy – kontrolną i stosującą badane postępowanie. Po okresie obserwacji początkowej grupa stosująca badane postępowanie wypijała dodatkowe 2l wody dziennie, podczas gdy „grupa kontrolna” kontynuowała swoje dotychczasowe spożycie płynów. Na końcu badania porównano obie grupy.

Najważniejsze ustalenia

W porównaniu z grupą kontrolną wartość CRI w grupie spożywającej dodatkowe ilości wody znacznie się obniżyła. Bezwzględne dzienne dodatkowe spożycie wody w grupie poddanej badanemu postępowaniu wynosiło faktycznie 1,3 l/dzień, ponieważ ochotnicy zmniejszyli spożycie płynów pochodzących z innych źródeł.

Znaczenie dla zdrowia

Niniejsze badanie pokazuje, że zwiększenie dziennego spożycia wody do 1,3 l/dzień, a w związku z tym także wzrost objętości moczu, powoduje obniżenie wartości wskaźnika ryzyka krystalizacji (CRI), a tym samym zmniejsza ryzyko wystąpienia kamieni nerek.

de La Guéronnière V, Le Bellego L, Jimenez IB, Dohein O, Tack I, Daudon M, Arch Ital Urol Androl.