Perrier i wsp.

Dobowe wahania i reaktywność biologicznych wskaźników nawodnienia organizmu na zmiany w zakresie dziennego spożycia wody

Streszczenie: Dr Erica Perrier, badaczka kwestii związanych z nawodnieniem i fizjologią, Danone Research, Palaiseau (Francja).

Wstęp

Wskaźniki biologiczne (biomarkery) nawodnienia organizmu w próbkach dobowej zbiórki moczu powszechnie stosuje się do oceny stanu odwodnienia organizmu, ostatnio zaś zwraca się uwagę na ich znaczenie w ocenie ryzyka różnych chorób nerek i dróg moczowych. Niestety, zbieranie moczu do badania przez okres 24 godzin jest zarówno czasochłonne, jak i kłopotliwe. Ponadto nie wiadomo, jak szybko biomarkery nawodnienia w moczu reagują na zmiany w zakresie dziennego spożycia wody. Dotyczy to także biomarkerów nawodnienia badanych we krwi i ślinie.

Krótszy okres zbierania moczu zredukowałby czas i wysiłek potrzebne do uzyskania próbki i uczyniłby codzienne monitorowanie stanu nawodnienia łatwiejszym dla lekarzy, pracowników służby zdrowia i zainteresowanych osób. Niestety, wiele metod biologicznych wymaga przestrzegania rytmu dobowego. W zależności od pory uzyskania danej próbki zawarte w niej wartości mogą się różnić. Obecnie nie ma jasności co do tego, czy próbki moczu pobrane o różnych porach dnia przez krótszy okres dokładnie odpowiadają wartościom dla dobowej zbiórki moczu.

Naszym celem była ocena reaktywności biomarkerów nawodnienia na zmiany w zakresie spożycia płynów oraz ocena ich wahań dobowych. Dokonaliśmy pomiaru szerokiego zakresu biomarkerów nawodnienia w moczu, krwi i ślinie w dwóch grupach zdrowych osób dorosłych, przed zmianą ilości wody spożywanej przez nich w ciągu dnia i po niej.

Najważniejsze ustalenia

U zdrowych osób dorosłych prowadzących siedzący tryb życia biomarkery moczowe (osmolalność, ciężar właściwy, kolor i objętość) szybko reagują na zmiany w zakresie spożycia wody (w ciągu pierwszych 24 godzin). I na odwrót, osmolalność krwi i śliny nie uległa zmianie po zmianie spożycia wody.

Zagęszczenie i objętość moczu podlegały wahaniom dobowym; wartości te różniły się w zależności od pory dnia pozyskania próbki. Pomiary osmolalności moczu w próbkach zebranych w godzinach popołudniowych (12:00-16:00 oraz 16:00-20:00) najbardziej odpowiadały wartościom zaobserwowanym dla dobowej zbiórki moczu i mieściły się w zakresie typowej dla dobowej zbiórki moczu wartości 50 mOsm/kg, odpowiednio, w 75% i 87% przypadków.

Choć osmolalność śliny nie zmieniała się w odpowiedzi na zmianę spożycia płynów, przejściowe różnice zaobserwowano wcześnie rano (wzrost) oraz w ciągu godziny po śniadaniu i obiedzie (spadek).

Znaczenie dla zdrowego nawodnienia organizmu

Ostatnie badania zwracają uwagę na związki zachodzące między spożyciem płynów, wydalanym moczem a ryzykiem występowania chorób, np. objętość i zagęszczenie moczu mogą wpływać na ryzyko wystąpienia przewlekłej choroby nerek i nawrót kamieni nerkowych. Monitorowanie biomarkerów moczowych świadczących o stanie nawodnienia organizmu może stanowić dla pracowników służby zdrowia, pacjentów i populacji ogólnej prosty sposób na upewnienie się, czy spożywane ilości wody są wystarczające do utrzymania dobrego stanu zdrowia. Pobieranie próbek moczu w krótszych okresach czasu i o odpowiedniej porze, szczególnie w godzinach popołudniowych, może stanowić o wiele wygodniejszą metodę niż badanie dobowej zbiórki moczu, a tym samym łatwiejszy sposób na monitorowanie codziennego stanu nawodnienia organizmu.

Artykuł dostępny na: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23604869

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Niezbędne pliki cookies

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.).
Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Akceptuję cookies analityczne

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie.
Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Akceptuję cookies personalizujące

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Akceptuję cookies targetujące

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o plikach cookie oraz w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.