Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, mgr Ewa Rychlik

Właściwości wody i słodzonych napojów gazowanych

Streszczenie:

Do słodzonych napojów gazowanych zaliczamy oranżady, lemoniadę i napoje typu cola. Są one przede wszystkim źródłem cukrów prostych. Zawierają również substancje aromatyczne, barwniki, kwasy i substancje konserwujące. Ponadto są nasycone dwutlenkiem węgla.

W Polsce spożycie tych napojów wynosi średnio 43 ml/osobę/dzień. W największych ilościach spożywają je starsi chłopcy i młodzi mężczyźni; również wśród starszych dziewcząt i młodych kobiet ich spożycie jest stosunkowo wysokie. Wysokie spożycie słodzonych napojów gazowanych najczęściej łączone jest z ryzykiem otyłości, ze względu na wysoką zawartość cukrów prostych. Prawdopodobnie również zwiększa ryzyko cukrzycy typu 2. Cukry proste oraz kwasy z tych napojów mogą sprzyjać rozwojowi próchnicy zębów. Dwutlenek węgla, który dostaje się wraz z napojem do przewodu pokarmowego, jest czynnikiem ryzyka choroby refluksowej żołądkowo-przełykowej, a niskie pH powoduje nasilenie objawów tej choroby. Nie można wykluczyć również związku pomiędzy spożyciem słodzonych napojów gazowanych a ryzykiem chorób układu krążenia, nowotworów złośliwych i osteoporozy. Niektóre składniki tych napojów mogą wywoływać objawy alergii pokarmowych, a także dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Wiele prac nie potwierdza jednoznacznie niekorzystnego oddziaływania słodzonych napojów gazowanych, dlatego też istnieje potrzeba dalszych badań nad powiązaniami pomiędzy spożyciem tych napojów a ryzykiem poszczególnych chorób.

Abstract:

Carbonated sweetened beverages include orangeades, lemonade and colas. They are mainly the source of free sugars, contain also flavors, colors, acids and preservatives. Moreover they are saturated with carbon dioxide.

Average intake of these beverages in Poland is 43 ml/person/day. They are consumed in the biggest quantity by adolescent boys and young men; that consumption is relatively high also in adolescent girls and young women

High intake of carbonated sweetened beverages is mainly associated with the risk of obesity due to high content of free sugars. It probably increases the risk of type 2 diabetes as well. Free sugars and acids from these beverages can promote the development of dental caries. Carbon dioxide entering with drink into gastrointestinal tract is a risk factor for gastroesophageal reflux disease and Iow pH strengthens its symptoms. It cannot be excluded the association between the intake of carbonated sweetened beverages and the risk of cardiovascular diseases, cancers and osteoporosis. Some ingredients of these beverages can cause the food allergy symptoms and also digestive disorders.

There is insufficient evidence to conclude adverse influence of carbonated sweetened beverages. Futurę studies are therefore re-guired in order to determine the association between these beverages intake and the risk of particular diseases.

Wprowadzenie

Napoje słodzone gazowane należą do napojów bezalkoholowych. Zaliczamy do nich oranżady, lemoniadę i napoje typu cola.

Głównym składnikiem każdego napoju jest woda. Musi ona być czysta, chemicznie i mikrobiologicznie, bezbarwna i bez-wonna. Producenci przywiązują dużą wagę do jej jakości i często używają wody z własnych ujęć.

Słodzone napoje gazowane są przede wszystkim źródłem cukrów prostych. Ich zawartość w oranżadach i napojach typu cola wynosi około 10 g/100 ml. Nieco mniej cukrów prostych zawiera lemoniada - niecałe 6 g/100 ml. Wartość energetyczna 100 ml napoju wynosi ok. 40 kcal w przypadku oranżady i napojów typu cola oraz ok. 25 kcal w przypadku lemoniady.

Do napojów typu „light“ zamiast cukru dodawane są substancje słodzące, takie jak aspartam, acesulfam K, sacharynian sodu czy cyklaminian sodu. Dzięki temu napoje te charakteryzują się bardzo niską wartością energetyczną, która na przykład w przypadku napoju cola „light“ wynosi 0,2 kcal/100 ml.

W skład słodzonych napojów gazowanych wchodzą również substancje aromatyczne, wśród których można wyróżnić aromaty naturalne, identyczne z naturalnymi i syntetyczne. Aromaty naturalne pochodzą bezpośrednio z owoców lub części roślin jadalnych, na przykład aromat cytrynowy czy pomarańczowy otrzymywany jest ze skórek owoców. Przykładem naturalnej substancji aromatycznej może być również kofeina zawarta w napojach typu cola. Aromaty identyczne z naturalnymi są produkowane syntetycznie, posiadają jednak identyczną budowę jak substancje występujące w naturze. Natomiast aromaty syntetyczne są to substancje zbudowane ze związków chemicznych nie występujących zwykle w naturze, które wywołują efekt smakowy i zapachowy przypominający aromat naturalny.

Do napojów dodawane są także barwniki, które uatrakcyjniają produkt, a w przypadku napojów owocowych nadają im barwę zbliżoną do soków. Jednym z najpowszechniej stosowanych barwników jest karoten, używany w napojach o smaku pomarańczowym. Natomiast napoje brązowe, na przykład typu cola bawione są karmelem, otrzymywanym poprzez ogrzewanie cukru. Napoje mogą być barwione naturalnie lub syntetycznie. Barwniki naturalne, to takie, które pozyskuje się na drodze ekstrakcji z owoców, warzyw, jadalnych części roślin. Najważniejszymi barwnikami naturalnymi są: karoten, chlorofile, antocyjany. Barwniki syntetyczne to barwiące substancje chemiczne, nadające się do spożycia, które nie występują naturalnie w przyrodzie. Najważniejszymi barwnikami syntetycznymi są: tartrazyna i żółcień chinolinowa (żółty), żółcień pomarańczowa i karmin (pomarańczowy), czerwień koszenilowa (czerwony).

Napoje gazowane zawierają także dwutlenek węgla. Dzięki zawartości dwutlenku węgla napój zyskuje właściwości odświeżające - wydaje się zimniejszy niż jest w rzeczywistości. Wpływa on także na uwydatnienie walorów smakowych napoju. Spełnia on jeszcze jedną bardzo ważną rolę - ogranicza rozwój mikroorganizmów, dzięki czemu produkt jest trwalszy.

Charakterystyczny lekko kwaśny smak napojów pochodzi z dodawanych kwasów - głównie kwasu cytrynowego, kwasu jabłkowego, a w napojach typu cola - kwasu ortofosforowego. Głównym zadaniem kwasów jest zrównoważenie smaku słodkiego, dzięki czemu napój jest orzeźwiający.

Wysoka kwasowość napojów z reguły wystarczająco zabezpiecza napój przed rozwojem mikroorganizmów. Podobnie dwutlenek węgla ma pozytywny wpływ na trwałość napojów. Czasami jednak użycie dodatkowych konserwantów jest konieczne. Do najczęściej stosowanych należą: benzoesan sodu i sorbinian potasu. Natomiast antyutleniacze chronią produkt przeciwko szkodliwemu wpływowi tlenu z powietrza i przedłużają trwałość witamin dodawanych do napoju. Najpopularniejszym anty-utleniaczem jest kwas askorbinowy.

Innymi składnikami dodawanymi do napojów mogą być: sok owocowy, witaminy i mikroelementy. Dane dotyczące spożycia wskazują, napoje słodzone gazowane w niektórych grupach są spożywane w znaczących ilościach. Wyniki ogólnopolskich badań sposobu żywienia ludności, przeprowadzonych w roku 2000 wykazały, że spożycie słodzonych napojów gazowanych wynosiło średnio 43 ml/osobę/dzień1. Spożycie tych napojów w dniu badania deklarowało 12% respondentów, a przeciętnie wypijana przez nich ilość wynosiła 365 ml. Wśród chłopców i mężczyzn zdarzały się osoby, które w ciągu dnia wypijały nawet 2,5 I, wśród dziewcząt i kobiet najwyższe spożycie wynosiło 1,5 I.

Spożycie słodzonych napojów gazowanych było zróżnicowane w zależności od płci i wieku. Największe ilości tych napojów były wypijane przez chłopców w wieku 13-15 i 16-18 lat -średnio 130 ml i 156 ml. Również wśród dziewcząt spożycie omawianych produktów było najwyższe w wieku 13-18 lat, było jednak o połowę niższe aniżeli u chłopców. Średnio wynosiło 70-75 ml. Młodsze dzieci wypijały nieco mniejsze ilości słodzonych napojów gazowanych. Również wśród osób dorosłych ich spożycie było niższe w porównaniu z młodzieżą 13-18-letnią. Zarówno wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet najwięcej napojów z omawianej grupy wypijały osoby w wieku 19-25 lat, później ich spożycie wyraźnie się zmniejszyło. W przypadku osób powyżej 60. roku życia kształtowało się na poziomie 11-13 ml.

Do najczęstszych konsumentów napojów słodzonych gazowanych należy młodzież, a także młode osoby dorosłe, dlatego też w grupach tych istnieje największe ryzyko rozwoju chorób dietozależnych, związane ze spożywaniem tych produktów. Wśród chorób, których rozwojowi może sprzyjać wysokie spożycie słodzonych napojów gazowanych najczęściej wymienia się otyłość, cukrzycę typu 2, chorobę refluksową żołądkowo-przełykową, próchnicę zębów. Picie tych napojów może również nasilać dolegliwości w przypadku niektórych schorzeń przewodu pokarmowego oraz alergii pokarmowych.

Napoje słodzone gazowane a otyłość

Uważa się, że spożycie słodzonych napojów gazowanych może sprzyjać rozwojowi nadwagi i otyłości, ze względu na wysoką zawartość cukrów prostych w tych napojach. Niektóre badania wskazują na związek pomiędzy spożyciem cukrów prostych a wartością energetyczną diety. Na przykład badania przeprowadzone przez Department of Health Survey of British School Children wykazały, że wzrost odsetka energii z cukrów prostych w diecie z 20,7% do 25,2% powodował wzrost jej kaloryczności o 100 kcal dziennie. W badaniach prowadzonych u dzieci i u dorosłych często obserwowano dodatnią koręlację pomiędzy zawartością w diecie cukrów dodanych do potraw i napojów a ogólnym pobraniem energii. Zauważono również, że wartość energetyczna racji pokarmowych dzieci spożywających duże ilości stodkich napojów gazowanych byta znacznie wyższa, niż w przypadku dzieci nie spożywających tego rodzaju napojów.

Wzrost spożycia słodzonych napojów w ostatnich dziesięcioleciach w Stanach Zjednoczonych rozpatruje się jako jeden z czynników, który może być częściowo odpowiedzialny za epidemię otyłości wśród tamtejszej młodzieży Badania Nurses’ Health Study II prowadzone w latach 1991, 1995 i 1999 wykazały że zmiany modelu spożycia słodzonych napojów na przestrzeni kilku lat mogą oddziaływać na masę ciała. Kobiety, które zwiększyły spożycie tych napojów z 1 lub niewiele więcej w tygodniu do przynajmniej 1 dziennie charakteryzowały się znacznie większymi przyrostami masy ciała w okresie 4 lat oddzielających poszczególne etapy badania, niż kobiety, które obniżyły swoje spożycie.

Z kolei autorzy badań NHANES III zaobserwowali, że w diecie dzieci i młodzieży z nadwagą wyższy był udział energii ze słodkich napojów gazowanych w porównaniu do osób o prawidłowej masie ciała. Na podstawie wyników innych badań oszacowano, że codziennie każda dodatkowa porcja napojów słodzonych zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju otyłości o 60%. Efektem programu interwencyjnego prowadzonego w szkołach południowo-zachodniej Anglii, związanego z obniżeniem spożycia słodzonych napojów gazowanych, było zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości o 7,5% wśród objętych nim uczniów.

Uważa się, że napoje słodzone mogą sprzyjać otyłości, ponieważ stanowią istotne źródło energii, a w niewielkim stopniu dają uczucie sytości. Pojawiła się nawet hipoteza, że mogą one wzmagać apetyt, zwiększając spożycie innych produktów. Nie została ona jednak potwierdzona w badaniach eksperymentalnych. Mogą tu mieć znaczenie także inne czynniki, nie związane bezpośrednio ze spożyciem słodkich napojów gazowanych. Osoby, które piją znaczne ilości takich napojów często odznaczają się niższą aktywnością fizyczną, niż osoby spożywające je sporadycznie.

Jednak dane z tego zakresu nie są jednoznaczne. Na przykład wśród dzieci uczestniczących w badaniach NHANES w latach 1999-2002 wyższe spożycie słodzonych napojów gazowanych wiązało się z wyższą kalorycznością diety, ale nie wpływało na wzrost wskaźnika BMI. Podobnie było w przypadku młodych osób dorosłych z Norwegii, wśród których długotrwałe wysokie spożycie omawianych napojów zwiększało zawartość energii i cukru w diecie, nie wpływało jednak na masę ciała. Natomiast autorzy Bogalusa Heart Study uzyskali wyniki wskazujące, że brak jest liniowej zależności pomiędzy spożyciem słodkich napojów, wartością energetyczną diety a BMI.

Pojawiła się również hipoteza, że być może wysoki indeks glikemiczny słodkich napojów gazowanych zwiększa ryzyko otyłości. W badaniach Nurses’ Health Study II dieta osób o wysokim ich spożyciu charakteryzowała się wysokim indeksem glikemicznym. Ponadto przyrosty masy ciała były w znacznie większym stopniu związane ze spożyciem tych napojów niż soków owocowych, które odznaczają się niższym indeksem glikemicznych. Jednak wyniki badań z omawianego zakresu są kontrowersyjne, ponieważ niektóre dane nie potwierdzają związku pomiędzy indeksem glikemicznym diety a BMI. Ponadto brak jest długofalowych badań tego zagadnienia.

Aktualnie nie można jednoznacznie stwierdzić, iż wzrost spożycia słodzonych napojów gazowanych wpływa bezpośrednio na zwiększenie rozpowszechnienia otyłości. W raporcie Światowej Organizacji Zdrowia „Diet, nutrition and the prevention of chronić diseases“ dowody potwierdzające, że wysokie spożycie słodzonych napojów gazowanych stanowi czynnik zwiększający ryzyko otyłości, uznano za prawdopodobne. W przypadku niektórych badań istnieją zastrzeżenia do ich metodologii. Często trudno określić, czy na uzyskane wyniki miało wpływ jedynie spożycie słodkich napojów, czy również innych produktów spożywczych. Nie można wykluczyć również niedoszacowania spożycia żywności, które jest o wiele częstsze u otyłych niż u osób o prawidłowej masie ciała. Niedoszacowanie to bardzo często dotyczy produktów będących znaczącym źródłem cukru, w tym napojów słodzonych. Dlatego niezbędne jest prowadzenie dalszych badań, które pozwolą wyjaśnić wpływ spożycia słodzonych napojów gazowanych na rozwój otyłości w kontekście znaczenia innych składników diety. Być może badania te dostarczą dowodów, które będzie można uznać za przekonywające.

Napoje słodzone gazowane a cukrzyca typu 2

Ze względu na potencjalny wpływ na przyrost masy ciała, słodkie napoje gazowane są uważane również za czynnik, który może zwiększać ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. Stanowią one ponadto źródło łatwo przyswajalnych węglowodanów prostych. Ich spożycie może prowadzić do szybkiego, gwałtownego wzrostu poziomu zarówno glukozy, jak i insuliny we krwi. Ryzyko cukrzycy może wiązać się również z wysokim indeksem glikemicznym tych napojów.

U kobiet uczestniczących w badaniach Nurses’ Health Study II ryzyko cukrzycy było prawie dwukrotnie wyższe przy spożyciu słodkich napojów gazowanych co najmniej raz dziennie niż w przypadku spożywania ich rzadziej niż raz w miesiącu.

Napoje typu cola zawierają karmel, bogate źródło końcowych produktów glikacji, które mogą zwiększać insulinooporność i sprzyjać procesom zapalnym. Aczkolwiek w badaniach Nurses’ Health Study II spożywanie coli „light“ nie zwiększało ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2. Dlatego też wydaje się, że wpływ końcowych produktów glikacji zawartych w napojach na potencjalne zagrożenie cukrzycą nie jest znaczący.

Napoje typu cola zawierają również kofeinę, która może obniżać ryzyko cukrzycy. Z jednej strony kofeina obniża wrażliwość na insulinę i osłabia tolerancję glukozy z drugiej stymuluje termogenezę i zwiększa wydatek energetyczny co może ułatwiać utrzymanie lub redukcję masy ciała. Dlatego wyniki badań oceniających krótko- i długotrwafy efekt działania kofeiny są zróżnicowane. Wśród osób spożywających napoje zawierające kofeinę przez dłuższy okres czasu obserwuje się niższą zachorowalność na cukrzycę, zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet. Być może w wyniku adaptacji organizmu, niekorzystne działanie kofeiny jest krótkotrwale. Niemniej jednak wskazane są dalsze badania nad długotrwałym wpływem spożywania kofeiny na homeostazę glukozy, insulinoopomość i wydatek energetyczny. Należy ponadto zaznaczyć, że zawartość kofeiny w napojach gazowanych jest znacznie niższa niż w kawie czy czarnej herbacie i efekt jej działania w tym przypadku może być o wiele słabszy.

Napoje słodzone gazowane a choroba refluksowa żołądkowo-przełykowa

Uważa się, że słodzone napoje gazowane mogą być jednym z czynników oddziałujących na rosnącą tendencję zachorowalności na chorobę refluksową żołądkowo-przełykową. Ich spożywanie, na skutek wprowadzania do przewodu pokarmowego zawartego w nich dwutlenku węgla, zwiększa rozciągnięcie ścian żołądka zwłaszcza dna żołądka, co sprzyja występowaniu przejściowych relaksacji dolnego zwieracza przełyku i zarzucaniu kwaśnej treści żołądkowej do przełyku. Ponadto spożycie słodzonych napojów gazowanych może być przyczyną nocnej zgagi, jednego z objawów choroby refluksowej. Niekorzystne oddziaływanie tych napojów może wynikać z ich wysokiej kwasowości.

W badaniach wieloośrodkowych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych oceniono, że wśród osób spożywających słodzone napoje gazowane co najmniej raz dziennie częściej występowały objawy choroby refluksowej, a ponadto niższy był odsetek osób, u których takie objawy nie występowały nigdy w porównaniu do osób pijących te napoje rzadziej niż raz w miesiącu.

Jednym z czynników ryzyka choroby refluksowej jest wysoki wskaźnik BMI, który może być związany z wysokim spożyciem cukru zawartego w słodzonych napojach. Autorzy badań Sleep Heart Health Study wykazali, że jest on istotnym czynnikiem nasilającym występowanie nocnej zgagi, podobnie jak spożywanie słodzonych napojów gazowanych.

Wyniki badań prowadzonych we Włoszech udowodniły, że posiłki wysokokaloryczne o zwiększonej zawartości cukru nasilają objawy choroby refluksowej. Jak wcześniej wspomniano, spożycie słodzonych napojów może zwiększać zawartość energii i cukru w diecie.

Napoje słodzone gazowane a próchnica zębów

W rozwoju próchnicy istotne znaczenie mają cukry proste. Bakterie obecne w jamie ustnej powodują ich fermentację, w wyniku której powstają kwasy, które rozpuszczają szkliwo zębów, prowadząc w konsekwencji do ich próchnicy. Dlatego zawierające znaczne ilości cukrów napoje gazowane są uważane za prawdopodobny czynnik zwiększający ryzyko tej choroby.

We wczesnym dzieciństwie występowanie próchnicy jest związane z częstym, zbyt długim karmieniem z butelki pokarmem zawierającym cukry ulegające fermentacji np. mlekiem krowim, mieszankami dla niemowląt, sokiem owocowym ale też słodkimi napojami. Wykazano, że zbyt wysokie spożycie produktów zawierających cukier jest związane z pogorszeniem stanu uzębienia u dzieci w wieku 5 lat. Również próchnica u osób dorosłych w wieku średnim i podeszłym jest związana ze spożyciem sacharozy.

W przypadku słodzonych napojów gazowanych istotne znaczenie w rozwoju próchnicy mogą mieć również zawarte w nich kwasy, powodujące uszkodzenie szkliwa.

Wyniki prac badających wpływ spożycia słodzonych napojów gazowanych na próchnicę nie są jednoznaczne. Na przykład w badaniach NHANES III udowodniono silną korelację pomiędzy występowaniem próchnicy a spożyciem tych napojów, a w przypadku badań British National Diet and Nutrition Survey takiego związku nie wykazano.

Przyczyn powodujących próchnicę jest wiele i nie wynika ona tylko z wysokiego spożycia produktów zawierających cukry proste bądź kwasy. Występowanie próchnicy jest związane z częstością spożywania posiłków i pojadania między posiłkami, higieną jamy ustnej, fluoryzacją wody, stosowaniem suplementów diety i past do zębów zawierających fluor. Ponieważ wiele czynników oddziałuje na rozwój próchnicy zębów trudno jest obecnie określić w jakim stopniu na ryzyko jej występowania wpływa spożywanie napojów słodzonych gazowanych.

Napoje słodzone gazowane a choroby układu krążenia

Spożycie słodkich napojów gazowanych może być związane również z ryzykiem innych chorób dietozależnych. Jak wcześniej wspomniano wpływ tych produktów na rozwój otyłości uważa się za prawdopodobny, dlatego też nie można wykluczyć, że ich spożycie może w pewnym stopniu oddziaływać na ryzyko chorób związanych z otyłością, jak m.in. choroby układu krążenia.

Istnieje prawdopodobieństwo, że na ryzyko chorób układu krążenia może mieć wpływ cukier zawarty w słodzonych napojach. W wielu badaniach wykazano, że zwiększone spożycie cukru oddziałuje na zwiększenie stężenia trójglicerydów, LDL cholesterolu czy homocysteiny w surowicy. Ponadto obserwowano ujemną korelację pomiędzy spożyciem cukru a stężeniem HDL cholesterolu w surowicy. Natomiast niektóre badania nie wykazały żadnego wpływu spożycia sacharozy na stężenie trójglicerydów surowicy bądź potwierdziły odwrotną korelację.

Zagrożenie chorobami układu krążenia może wynikać z wysokiego indeksu glikemicznego diety sprzyjającego zwiększeniu stężenia cholesterolu ogółem, LDL cholestrolu i trójglicerydów w surowicy jak również obniżeniu stężenia HDL cholesterolu.

Na obecnym etapie wiedzy trudno jest określić czy i na ile ryzyko chorób układu krążenia wiąże się ze spożyciem słodzonych napojów gazowanych. Znacznie większe znaczenie mogą w tym przypadku mieć inne składniki diety.

Napoje słodzone gazowane a nowotwory złośliwe

Niektóre prace wskazują, że spożycie słodzonych napojów gazowanych może wiązać się z występowaniem nowotworów złośliwych. Podobnie jak w przypadku chorób układu krążenia może to wynikać z potencjalnego wpływu wysokiego spożycia tych napojów na przyrost masy ciała, a także z zawartością w nich cukrów prostych. Napoje słodzone są potencjalnym czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2, która z kolei może sprzyjać rozwojowi raka trzustki. Również dieta o wysokim indeksie glikemicznym jest rozważana jako jeden z czynników ryzyka tej choroby. Stąd istnieje możliwość wpływu wysokiego spożycia słodzonych napojów gazowanych na rozwój raka trzustki.

Analizując wtórnie wyniki badań Nurses’ Health Study oraz Health Professionals Follow-up Study stwierdzono brak związku pomiędzy spożyciem napojów słodzonych a rakiem trzustki u mężczyzn. Wśród kobiet ryzyko choroby było wyższe przy częstszym spożyciu tych napojów, przy czym odnotowano je tylko u kobiet o BMI>25, czyli u osób prawdopodobnie o zwiększonej insulinoopomości. Wyniki te wspierają hipotezę, że zaburzenia metabolizmu glukozy i stan względnej hiperinsulinemii może nasilać proces karcinogenezy w przypadku raka trzustki.

Również badania szwedzkie potwierdzają korelację pomiędzy spożyciem słodzonych napojów a ryzykiem raka trzustki. Autorzy tych badań ocenili, że ryzyko to u osób o wysokim spożyciu napojów słodzonych było blisko dwukrotnie wyższe niż u osób o niskim spożyciu.

Wiele prac nad czynnikami ryzyka nowotworów złośliwych wskazuje jako jeden z nich wysokie spożycie cukru, nie wymieniając dokładnie napojów słodzonych. Badania prowadzone w Urugwaju wskazują, iż wysokie spożycie sacharozy oraz spożywanie posiłków o wysokim indeksie glikemicznym mogą zwiększać ryzyko rozwoju raka płuc.

Wyniki pięciu niezależnych badań wykazały, iż występowanie polipów i ryzyko raka jelita grubego i odbytnicy wzrastają wraz ze wzrostem spożycia cukru oraz produktów zawierających znaczne ilości cukrów prostych. Inni badacze stwierdzili, że wysokie spożycie warzyw i owoców oraz unikanie cukru rafinowanego prawdopodobnie obniża ryzyko rozwoju raka jelita grubego. Aczkolwiek pojawiły się również sugestie, że pozytywna korelacja pomiędzy wysokim spożyciem cukru a występowaniem raka jelita grubego i odbytnicy odzwierciedla bardziej wpływ niekorzystnych zwyczajów żywieniowych na rozwój tej choroby niż rolę cukru w jej etiopatogenezie.

Napoje słodzone gazowane a osteoporoza

Niektóre doniesienia wskazują, że spożycie słodzonych napojów gazowanych może mieć niekorzystny wpływ na gęstość mineralną kości. Dotyczy to przede wszystkim napojów typu cola, które zawierają kofeinę, której wysokie spożycie jest uznawane za jeden z czynników ryzyka osteoporozy, oraz kwas fosforowy, który zmniejsza przyswajanie wapnia, przez co może zaburzać równowagę tego pierwiastka w organizmie i zwiększać jego uwalnianie z kośćca.

Analizując wtórnie dane z Framingham Osteoporosis Study stwierdzono, że wśród kobiet spożycie napojów typu cola było związane z niższą gęstością mineralną kości udowych, nie wpływało jednak na gęstość mineralną kości kręgosłupa. Wśród mężczyzn nie zaobserwowano zależności pomiędzy spożyciem tych napojów a gęstością mineralną kości. Podobne wyniki uzyskano w przypadku coli „light“. Natomiast spożycie innych napojów gazowanych nie wpływało na gęstość mineralną kości.

Badania z Irlandii wskazują na niekorzystny wpływ wysokiego spożycia słodkich napojów gazowanych na gęstość mineralną kości pięty u dziewcząt i brak takiego wpływu u chłopców. Jednak stwierdzone korelacje nie były znamienne w przypadku napojów typu cola, tylko w przypadku innych napojów.

Są również publikowane dane, które nie potwierdzają związku pomiędzy spożyciem słodzonych napojów gazowanych a gęstością mineralną kości. Takie wyniki uzyskali m.in. autorzy badań kobiet w wieku średnim i podeszłym ze Stanów Zjednoczonych. Jednak badane kobiety nie należały do osób o wysokim spożyciu tych napojów.

Napoje słodzone gazowane a inne choroby

Spożywanie słodzonych napojów gazowanych może mieć niekorzystne oddziaływanie również w przypadku innych chorób, aczkolwiek wiąże się ono głównie z nasileniem objawów tych chorób.

W napojach mogą być zawarte substancje o działaniu alergizującym. Właściwości takie mają barwniki: tartrazyna, żółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa i czerwień koszenilowa, a także substancje konserwujące: benzoesan sodu i sorbinian potasu. Napoje, w skład których wchodzą soki owocowe lub syrop glukozowy mogą zawierać siarczyny. Osoby uczulone na te substancje powinny wyeliminować ze swojej diety napoje, w których mogą się one znajdować. Ich spożycie może spowodować wystąpienie objawów alergii.

Ze względu na zawartość dwutlenku węgla spożywanie napojów gazowanych może nasilać dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Nadmierne spożycie gazów może spowodować wzdęcia, dlatego też osoby z takimi skłonnościami powinny wyeliminować napoje gazowane ze swojej diety. Do chorób powodujących nadmierne wydalanie gazów jelitowych należą: choroby zapalne jelit, niedobór enzymów trzustkowych w przebiegu chorób trzustki, na przykład przewlekłego zapalenia trzustki i mukowiscydozy, czynnościowa niewydolność trzustki, niedobór laktazy w jelicie cienkim oraz choroby dwunastnicy i jelita cienkiego, takie jak choroba glutenowa czy pneumatosis cystoides intestinalis.

Wysokie spożycie słodzonych napojów gazowanych może sprawić, że z diety będą eliminowane inne produkty spożywcze, będące ważnym źródłem składników odżywczych. Na przykład wśród kobiet uczestniczących w badania Nurses’ Health Study II wyższe spożycie napojów gazowanych wiązało się z niższą zawartością w diecie białka, magnezu oraz włókna pokarmowego. Zastępowanie niektórych produktów spożywczych napojami, które dostarczają tylko energię, wiąże się z ryzykiem powstania niedoborów żywieniowych i związanych z nimi schorzeń.

Podsumowanie

Słodzone napoje gazowane są źródłem energii i cukrów prostych, nie zawierają natomiast innych składników odżywczych, z wyjątkiem produktów wzbogacanych. Ich wysokie spożycie może stanowić istotny czynnik ryzyka wielu chorób, w tym przede wszystkim otyłości, cukrzycy typu 2, choroby refluksowej żołądkowo-przełykowej i próchnicy zębów. Aczkolwiek opublikowane dotychczas dane z tego zakresu nie są jednoznaczne i istnieje potrzeba dalszych badań w celu dokładnego wyjaśnienia roli tych napojów w etiopatogenezie poszczególnych chorób.

W działaniach mających na celu zmniejszenie ryzyka wspomnianych chorób, bardzo ważne jest zalecanie wyłączenia słodzonych napojów gazowanych z diety lub przynajmniej ograniczenia ich spożycia.

Do grup o wysokim spożyciu słodkich napojów gazowanych należy młodzież i młode osoby dorosłe. Młodzież często zaopatruje się w nie na terenie szkoły, w sklepikach szkolnych bądź automatach wendingowych. Dlatego też działania prewencyjne powinny być w znacznej mierze skierowane do młodych chłopców i dziewcząt. Ma to szczególne znaczenie wobec rosnącej epidemii nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Polsce.

 

BIBLIOGRAFIA 

1. Szponar L, Sekuła W, Rychlik E i wsp. Badania indywidualnego spożycia żywności i stanu odżywienia w gospodarstwach domowych (dane niepublikowane).
2. Gibson SA. Consumption and sources of sugars in the diets of British schoolchildren: Are high-sugar diets nutritionally interior? J Hum Nutr Diet 1993, 6: 355-371.
3. Schulze MB, Manson JE, Ludwig DS i wsp. Sugar-sweetened beverages, weight gain, and incidence of type 2 diabetes In young and middle-aged women. JAMA 2004, 292: 927-934.
4. Troiano RP, Briefel RR, Carroll MD i wsp. Energy and fat intakes of children and adolescents In the United States: Data from the National Health and Nutrition Examination Surveys. Am J Clin Nutr 2000, 72: 1343-1353.
5. Ludwig DS, Majzoub JA, Al-Zahrani A i wsp. High glycemic index foods, overeating, and obesity Pediatrics 1999, 103: 26.
6. James J, Thomas P, Cavan D i wsp. Preventing childhood obesity by reducing consumption of carbonated drinks: cluster randomised controlled trial. BMJ 2004, 328: 1237/
7. Kvaavik E, Andersen LF, Klepp KI. The stability of soft drinks intake from adolescence to adult age and the association between long-term consumption of soft drinks and lifestyle factors and body weight. Public Health Nutr 2005, 8: 149-157.
8. 0’Connor TM, Yang SJ, Nicklas TA. Beverage intake among pre-school children and its effect on weight status. Pediatrics 2006, 118: 1010-1018.
9. Rajeshwari R, Yang SJ, Nicklas TA i wsp. Secular trends In children’s sweetened-beverage consumption (1973 to 1994): the Bogalusa Heart Study. J Am Diet Assoc 2005, 105: 208-214.
10. WHO. Diet, nutrition and the prevention of chronić diseases. Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. Geneva 2003.
11. Salazar-Martinez E, Willett WC, Ascherio A i wsp. Coffee consumption and risk for type 2 diabetes mellitus. Ann Intern Med 2004, 140: 1-8.
12. Mayne ST, Risch HA, Dubrow R. Carbonated soft drink consumption and risk of esophageal adenocarcinoma. JNCI 2006, 98: 72-75.
13. Fass R, Quan SF, 0'Connor GT i wsp. Predictors of heartburn during sleep In a large prospective cohort study. Chest 2005, 127: 1658-1666.
14. Colombo P, Mangano M, Bianchi PA i wsp. Effect of calories and fat on postprandial gastro-oesophageal reflux. Scand J Gastroente-rol 2002, 37: 3-5.
15. Holbrook WP, Àrnadóttir IB, Takazoe E i wsp. Longitudinal study of caries, cariogenic bacteha and diet In children just before and after starting school. Eur J Orał Sci 1995, 103: 42-45.
16. Papas AS, Joshi A, Palmer CA iwsp. Relationship of diet to root caries. Am J Clin Nutr 1995, 61: 423S-429S.
17. Sohn W, Burt BA, Sowers MR. Carbonated soft drinks and dental caries In the primary dentition. J Dent Res 2006, 85: 262-266.
18. Gibson S, Williams S. Dental caries In pre-school children: associations with social class, toothbrushing habit and consumption of sugars and sugar-containing foods. Caries Res 1999, 33: 101-113.
19. Schernhammer ES, Hu FB, Giovannucci E i wsp. Sugar-sweetened soft drink consumption and risk of pancreatic cancer In two prospective cohorts. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005, 14: 2098-2105.
20. Larsson SC, Leif Bergkvist L, Wołk A. Consumption of sugar and sugar-sweetened foods and the risk of pancreatic cancer In a pro-spective study. Am J Clin Nutr 2006, 84: 1171-1176.
21. De Stefani E, Deneo-Pellegrini H, Mendilaharsu M i wsp. Dietary sugar and lung cancer: a case-control study In Uruguay. Nutr Cancer 1998, 31: 132-137.
22. Tucker KL, Morita K, Qiao N i wsp. Colas, but not other carbonated beverages, are associated with Iow bonę minerał density in older women: The Framingham Osteoporosis Study. Am J Clin Nutr 2006, 84: 936-942.
23. McGartland C, Robson PJ, Murray L i wsp. Carbonated soft drink consumption and bonę minerał density In adolescence: the Northern Ireland Young Hearts project. J Bone Miner Res 2003, 18: 1563-1569.
24. Kim SH, Morton DJ, Barrett-Connor EL. Carbonated beverage consumption and bonę minerał density among older women: the Rancho Bernardo Study. Am J Public Health 1997, 87: 276-279.

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Niezbędne pliki cookies

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.).
Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Akceptuję cookies analityczne

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie.
Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Akceptuję cookies personalizujące

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Akceptuję cookies targetujące

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o plikach cookie oraz w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.