O programie

Woda na Start to program edukacyjny mający na celu zmianę wiedzy, postaw, zachowań i nawyków związanych ze zdrowym nawodnieniem. Dlatego działania realizowane w ramach programu obejmują akcję edukacyjno-informacyjną, skierowaną do mediów, działania eksperckie oraz akcje specjalne realizowane w przestrzeni publicznej, których celem jest kształtowanie wśród Polaków, zdrowych nawyków żywieniowych, związanych z piciem wody.